Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nhà quảng cáo có thể đặt mục tiêu chiến dịch của họ ở đâu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nhà quảng cáo có thể đặt mục tiêu chiến dịch của họ ở đâu?

  • Cài đặt đối tác
  • Chi tiết cơ bản về mục hàng
  • Nhắm mục tiêu Mặc định Thứ tự Chèn
  • Cài đặt Chiến dịch

Câu trả lời đúng là: Cài đặt Chiến dịch

Giải thích: Nhà quảng cáo có thể đặt mục tiêu chiến dịch của họ trong cài đặt của chiến dịch.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095