Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nguồn cấp dữ liệu cung cấp danh sách khoảng không quảng cáo của bạn với các chi tiết sản phẩm quan trọng trong Google Merchant Center

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đúng hay sai: Nguồn cấp dữ liệu cung cấp danh sách khoảng không quảng cáo của bạn với các chi tiết sản phẩm quan trọng trong Google Merchant Center

Đúng

Giải thích : Thông tin chi tiết về các sản phẩm mà bạn gửi đến Google Merchant Center. Dữ liệu sản phẩm của bạn được sử dụng để hiển thị Quảng cáo động và Quảng cáo mua sắm khi bạn chạy chiến dịch AdWords. Để gửi cho chúng tôi dữ liệu sản phẩm của bạn, bạn cần thiết lập nguồn cấp dữ liệu cho thông tin sản phẩm của mình trong tài khoản Google Merchant Center. Sau đó, liên kết tài khoản Merchant Center của bạn với AdWords.

Bên trong dữ liệu sản phẩm của mình, bạn sẽ đặt các thuộc tính, chẳng hạn như “tình trạng” và “tính sẵn có” để mô tả sản phẩm là gì và chi tiết về cách bạn bán sản phẩm. Để giúp mọi người trên web tìm thấy các mặt hàng của bạn dễ dàng hơn, điều quan trọng là phải mô tả chính xác các mặt hàng của bạn bằng cách sử dụng các thuộc tính có sẵn.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/adwords/answer/2382952

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095