Rule #1: Life is supposed to be fun!

Ngoài độ trễ chuyển đổi, ba yếu tố bổ sung nào ảnh hưởng đến số lượng chuyển đổi? Chọn ba.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Ngoài độ trễ chuyển đổi, ba yếu tố bổ sung nào ảnh hưởng đến số lượng chuyển đổi? Chọn ba.

 • Thay đổi về mô hình khác biệt
 • Thay đổi về trình duyệt mặc định
 • Thay đổi đối với quảng cáo
 • Thay đổi đối với mô hình phân bổ
 • Những thay đổi về cạnh tranh hoặc tính thời vụ
 • Câu trả lời đúng là: Thay đổi đối với quảng cáoANDThay đổi mô hình phân bổANDThay đổi về cạnh tranh hoặc tính thời vụ

  Giải thích: Ngoài độ trễ chuyển đổi, ba yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng đến số lượng chuyển đổi: những thay đổi đối với mô hình phân bổ, những thay đổi về cạnh tranh hoặc tính thời vụ và những điều chỉnh đối với quảng cáo. Bất kỳ biến động nào về số nhấp chuột do xu hướng theo mùa hoặc sự thay đổi cạnh tranh đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lưu lượng truy cập và do đó là khối lượng chuyển đổi trên trang web của bạn. Những thay đổi đối với quảng cáo, bao gồm điều chỉnh từ khóa, thay đổi nhắm mục tiêu, biến thể quảng cáo hoặc thay đổi CPC tối đa, có thể ảnh hưởng đến khả năng chuyển đổi của đối tượng. Ngoài ra, việc điều chỉnh mô hình phân bổ có thể dẫn đến việc tín dụng chuyển đổi được phân bổ ngược trở lại, do đó ảnh hưởng đến số lượng chuyển đổi được nhận thấy gần đây.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095