Rule #1: Life is supposed to be fun!

Ngày chuyển đổi giữa Google Ads và Google Analytics là khác nhau. Tại sao có thể như vậy?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Ngày chuyển đổi giữa Google Ads và Google Analytics là khác nhau. Tại sao có thể như vậy?

 • Bởi vì Google Ads có thể phân bổ lượt chuyển đổi cho một ngày cho một lần hiển thị, trong khi Google Analytics thì không thể.
 • Bởi vì Google Ads phân bổ các lượt chuyển đổi vào ngày chúng xảy ra chứ không phải vào ngày nhấp chuột gây ra chuyển đổi.
 • Bởi vì Google Analytics phân bổ chuyển đổi vào ngày chúng xảy ra chứ không phải vào ngày hiển thị gây ra chuyển đổi.
 • Bởi vì Google Analytics phân bổ chuyển đổi cho ngày xảy ra lần hiển thị đã gây ra chuyển đổi.
 • Câu trả lời đúng là: Bởi vì Google Analytics phân bổ các chuyển đổi vào ngày chúng xảy ra chứ không phải vào ngày hiển thị gây ra chuyển đổi.

  Giải thích: Sự chênh lệch về ngày chuyển đổi giữa Google Ads và Google Analytics bắt nguồn từ các phương pháp phân bổ riêng biệt của chúng. Google Ads phân bổ lượt chuyển đổi cho thời điểm nhấp chuột vào quảng cáo dẫn đến lượt chuyển đổi, trong khi Google Analytics ghi nhận lượt chuyển đổi cho ngày thực tế diễn ra sự kiện. Ngoài ra, hai nền tảng này có các phương pháp về độ mới của báo cáo và số lượt chuyển đổi khác nhau, góp phần tạo ra sự khác biệt trong dữ liệu chuyển đổi.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095