Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu tài khoản công cụ được đặt thành đơn vị tiền tệ khác với nhà quảng cáo, các chỉ số sẽ xuất hiện bằng đơn vị tiền tệ nào khi phạm vi đến cấp công cụ?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu tài khoản công cụ được đặt thành đơn vị tiền tệ khác với nhà quảng cáo, các chỉ số sẽ xuất hiện bằng đơn vị tiền tệ nào khi phạm vi đến cấp công cụ?

  • Đơn vị tiền tệ của nhóm quảng cáo
  • Hóa đơn hiện tại
  • Đơn vị tiền tệ của nhà quảng cáo
  • Đơn vị tiền tệ của động cơ

Câu trả lời đúng là: Đơn vị tiền tệ của động cơ

Giải thích: Báo cáo cấp tài khoản công cụ được tính bằng đơn vị tiền tệ của tài khoản công cụ. Bạn đặt đơn vị tiền tệ này trong chính tài khoản công cụ trước lần đồng bộ hóa đầu tiên vào Search Ads 360. Sau lần đồng bộ hóa đầu tiên, mọi thay đổi về đơn vị tiền tệ mà bạn thực hiện trong công cụ sẽ bị Search Ads 360 bỏ qua.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/searchads/answer/1252624

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095