Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu một chiến dịch không đạt được mục tiêu mục tiêu thì nó có thể được mô tả như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu một chiến dịch không đạt được mục tiêu mục tiêu thì nó có thể được mô tả như thế nào?

 • Nó có thể được mô tả là một chiến dịch tiếp thị lại qua email với mức tăng nhận thức về thương hiệu dự kiến là 5% và mức tăng nhận thức về thương hiệu thực tế là 12%
 • Nó có thể được mô tả là một chiến dịch video có mức tăng mức độ ưa thích thương hiệu dự kiến là 5% và mức tăng mức độ ưa thích thương hiệu thực tế là 5%.
 • Nó có thể được mô tả là một chiến dịch tìm kiếm với mức tăng lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo dự kiến là 50,12 USD và lợi tức chi tiêu quảng cáo thực tế là 10 USD.
 • Nó có thể được mô tả là một chiến dịch hiển thị với mức tăng nhận thức về thương hiệu dự kiến là 10% và mức tăng nhận thức về thương hiệu thực tế là 20%.
 • Câu trả lời đúng là: Nó có thể được mô tả là một chiến dịch tìm kiếm với mức tăng lợi tức chi tiêu quảng cáo dự kiến là 50,12 đô la và lợi tức chi tiêu quảng cáo thực tế là 10 đô la.

  Nếu một chiến dịch không đạt được mục tiêu dự định thì chiến dịch đó được coi là chưa đạt được mục tiêu đề ra. Một cách để minh họa điều này là mô tả một chiến dịch tìm kiếm có Lợi tức chi tiêu quảng cáo (ROAS) dự kiến là 50,12 USD nhưng chỉ đạt được ROAS 10 USD.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095