Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu Google Merchandise Store thiết lập một mục tiêu URL là “/ordercomplete” và một Loại đối sánh là “Bắt đầu bằng” thì các trang nào sau đây trên www.googlemerchandisestore.com sẽ KHÔNG được tính là một mục tiêu

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu Google Merchandise Store thiết lập một mục tiêu URL là “/ordercomplete” và một Loại đối sánh là “Bắt đầu bằng” thì các trang nào sau đây trên www.googlemerchandisestore.com sẽ KHÔNG được tính là một mục tiêu

  • /ordercomplete/index.html
  • /ordercomplete.php
  • /ordercomplete/thank_you.html
  • /order/complete.php

Câu trả lời đúng là: /order/complete.php

Giải thích: Nếu cửa hàng hàng hóa của google thiết lập mục tiêu URL là “/ ordercomplete” và loại đối sánh là “bắt đầu với” thì /order/complete.php sẽ không được tính là mục tiêu. Bởi vì loại đối sánh mục tiêu là “bắt đầu bằng / ordercomplete và URL /order/complete.php không khớp với chuỗi URL.

Để xác định xem URL mục tiêu có được nhập không chính xác hay không, hãy sao chép URL trong trường URL mục tiêu và dán vào hộp tìm kiếm của báo cáo Trang hoặc báo cáo URL mục tiêu. URL mục tiêu phải được xác định chính xác để đạt được mục tiêu. Nếu chỉ có một thay đổi ký tự, mục tiêu sẽ không bị bắt.

Nếu Google Merchandise Store thiết lập mục tiêu URL là “/ ordercomplete” và Loại đối sánh là “Bắt đầu với”, thì trang nào sau đây trên www.googlemerchandisestore.com sẽ KHÔNG được tính là mục tiêu?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095