Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu cần chọn hai loại tối ưu hóa, bạn sẽ chọn loại nào? Chọn hai.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu cần chọn hai loại tối ưu hóa, bạn sẽ chọn loại nào? Chọn hai.

 • Tối ưu hóa nhắm mục tiêu
 • Tối ưu hóa đặt giá thầu
 • Tối ưu hóa kênh
 • Tối ưu hóa kết hợp phương tiện truyền thông
 • Câu trả lời đúng là: Tối ưu hóa kênh VÀ Tối ưu hóa kết hợp phương tiện

  Giải thích: Hai loại tối ưu hóa chính trong tiếp thị là Tối ưu hóa kết hợp truyền thông và Tối ưu hóa kênh. Tối ưu hóa kết hợp truyền thông liên quan đến việc chuyển ngân sách quảng cáo của bạn một cách chiến lược từ các kênh có hiệu suất thấp hơn sang các kênh có hiệu suất cao hơn để tối đa hóa hiệu suất tổng thể. Mặt khác, Tối ưu hóa kênh tập trung vào việc tối đa hóa kết quả kinh doanh bằng cách điều chỉnh cách phân phối quảng cáo trong một kênh cụ thể thông qua đặt giá thầu, tùy chỉnh quảng cáo và nhắm mục tiêu theo đối tượng động. Họ cùng nhau tạo ra một chiến lược tối ưu hóa mạnh mẽ cho các chiến dịch tiếp thị.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095