Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu muốn theo dõi lượt chuyển đổi trong chiến dịch trên Google Ads và đã cài đặt Google Analytics, thì bạn sẽ thấy có sự khác biệt trong dữ liệu chuyển đổi do hai hệ thống này báo cáo. Hai điểm khác biệt đó là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu muốn theo dõi lượt chuyển đổi trong chiến dịch trên Google Ads và đã cài đặt Google Analytics, thì bạn sẽ thấy có sự khác biệt trong dữ liệu chuyển đổi do hai hệ thống này báo cáo. Hai điểm khác biệt đó là gì? (Chọn hai.)

  • Sự khác biệt về vị trí đặt quảng cáo
  • Sự khác biệt về giá cơ sở
  • Sự khác biệt trong định dạng số liệu
  • Sự khác biệt về số lượng chuyển đổi
  • Sự khác biệt trong phân bổ

Câu trả lời đúng là: Sự khác biệt về số lượng chuyển đổiSự khác biệt trong phân bổ

Giải thích: Nếu bạn đã thiết lập lượt chuyển đổi trong cả Analytics và Google Ads, liệu các con số có giống nhau trên cả hai nền tảng không? Câu trả lời là không. Sẽ luôn có sự khác biệt trong dữ liệu chuyển đổi được báo cáo bởi hai hệ thống chiến dịch Google Ads và Google Analytics. Những khác biệt này là:
1. Chênh lệch về số lượng chuyển đổi
2. Chênh lệch về phân bổ
3. Dữ liệu về giao dịch
4. Làm mới báo cáo

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095