Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu bạn muốn một thứ nguyên tùy chỉnh báo cáo trạng thái thành viên cho một chương trình phần thưởng cho khách hàng, bạn sẽ đặt phạm vi nào trong số những phạm vi này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu bạn muốn một thứ nguyên tùy chỉnh báo cáo trạng thái thành viên cho một chương trình phần thưởng cho khách hàng, bạn sẽ đặt phạm vi nào trong số những phạm vi này?

 • Phiên
 • Sự kiện
 • Sản phẩm
 • Người dùng
 • Câu trả lời đúng là: Người dùng


  Phạm vi người dùng: Tạo thứ nguyên tùy chỉnh ở phạm vi người dùng để xác định các thuộc tính tĩnh hoặc thay đổi chậm của người dùng, chẳng hạn như “người chi tiêu=true”, “nghề nghiệp=kỹ sư” hoặc “nhóm_yêu thích=Real Madrid”.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/10075209
  Thứ nguyên tùy chỉnh ở phạm vi phiên hoặc người dùng sẽ không được lọc ngay cả khi lần truy cập mà chúng được gắn vào được lọc. Các giá trị của chúng sẽ vẫn được áp dụng cho tất cả các lần truy cập trong phiên hiện tại, cũng như các phiên trong tương lai nếu thứ nguyên có phạm vi người dùng.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/2709828

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095