Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu bạn có một sự kiện trên trang web của mình được kích hoạt bởi một người dùng đang xem video, thì định nghĩa nào sau đây có thể được coi là một thông số sự kiện mẫu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu bạn có một sự kiện trên trang web của mình được kích hoạt bởi một người dùng đang xem video, thì định nghĩa nào sau đây có thể được coi là một thông số sự kiện mẫu?

 • Có bao nhiêu người dùng đã mở trang chứa video trên trang web của bạn
 • Thiết bị mà người dùng sử dụng khi xem video trên trang web của bạn
 • Có bao nhiêu người dùng đã xem video trên trang web của bạn
 • Tên video đã xem trên trang web của bạn
 • Câu trả lời đúng là: Tên của một video được xem trên trang web của bạn


  Đối với các video được nhúng có hỗ trợ API JS được bật, các sự kiện sau được kích hoạt: Video_Start Khi video bắt đầu phát động phát triển khi video vượt quá 10%, 25%, 50%và 75%thời gian :
  Nhà cung cấp video (từ Video_Provider) Tiêu đề video (từ Video_Title) URL Video (từ Video_URL) hiển thị (từ có thể nhìn thấy)
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/9216061

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095