Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nền tảng nào sử dụng dữ liệu dựa trên sự kiện thay vì dữ liệu dựa trên phiên?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nền tảng nào sử dụng dữ liệu dựa trên sự kiện thay vì dữ liệu dựa trên phiên?

 • Theo dõi chuyển đổi Google Ads
 • Universal Analytics
 • Google Analytics cổ điển
 • Google Analytics 4
 • Câu trả lời đúng là: Google Analytics 4

  Giải thích: Google Analytics 4 (GA4) sử dụng mô hình dữ liệu dựa trên sự kiện thay vì mô hình dựa trên phiên hoạt động như trong Universal Analytics. Trong GA4, mọi hoạt động tương tác đều được ghi lại dưới dạng một sự kiện, xóa bỏ sự khác biệt giữa các loại lần truy cập có trong Universal Analytics. Ví dụ: khi ai đó xem một trang trên trang web của bạn, GA4 sẽ kích hoạt sự kiện ‘page_view’. GA4 không sử dụng các khái niệm Danh mục, Hành động và Nhãn như Universal Analytics, dẫn đến việc phải xem xét lại việc thu thập dữ liệu theo mô hình GA4.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095