Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nền tảng mua có lập trình của Google là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nền tảng mua có lập trình của Google là gì?

  • Google Ads
  • YouTube
  • Trình quản lý giá thầu DoubleClick
  • Google Analytics

Câu trả lời đúng là: Trình quản lý giá thầu DoubleClick

Giải thích: Trình quản lý giá thầu DoubleClick là một nền tảng bên cầu (DSP) thế hệ tiếp theo của Google. Được xây dựng trên cơ sở hạ tầng toàn cầu của Google và được tích hợp hoàn toàn trong Tiếp thị kỹ thuật số DoubleClick, Trình quản lý giá thầu DoubleClick hình dung lại hoạt động mua có lập trình để cho phép các đại lý và nhà tiếp thị mua phương tiện hiển thị hiệu quả hơn từ một nền tảng duy nhất trên các sàn giao dịch trong thời gian thực.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095