Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nên sử dụng cấp độ nào để đánh giá hiệu quả của một chiến lược giá thầu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nên sử dụng cấp độ nào để đánh giá hiệu quả của một chiến lược giá thầu?

  • Quảng cáo riêng lẻ
  • Từ khóa riêng lẻ
  • Chiến dịch cá nhân
  • Chiến lược giá thầu

Câu trả lời đúng là: chiến lược thầu

Giải thích : Đánh giá mức độ thành công của chiến lược giá thầu Search Ads 360 thường bao gồm việc trả lời hai câu hỏi rộng:

  • Hiệu suất có tốt hơn đặt giá thầu thủ công (hoặc các hệ thống đặt giá thầu tự động khác) không?
  • Bạn có thể nhận được kết quả tốt hơn với các cài đặt khác nhau (CPA cao hơn, phạm vi giá thầu tối thiểu / tối đa rộng hơn) không?

Mặc dù bạn có thể bị cám dỗ để bắt đầu đánh giá bằng cách so sánh hiệu suất của chiến lược giá thầu với đặt giá thầu thủ công, nhưng tốt nhất bạn nên bắt đầu bằng cách hiểu cài đặt hiện tại của bạn ảnh hưởng như thế nào đến hiệu suất, thực hiện các điều chỉnh nếu cần và đợi các điều chỉnh có hiệu lực. Nếu không, bạn không thực sự mang lại cho các chiến lược giá thầu một cơ hội công bằng.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/searchads/answer/6261367

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095