Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một ứng dụng thương mại điện tử nhận được 500 lượt cài đặt, tạo ra doanh thu 1.000 USD. Họ nên sử dụng giá tCPI nào để chạy một Chiến dịch thúc đẩy cài đặt ứng dụng của Google?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một ứng dụng thương mại điện tử nhận được 500 lượt cài đặt, tạo ra doanh thu 1.000 USD. Họ nên sử dụng giá tCPI nào để chạy một Chiến dịch thúc đẩy cài đặt ứng dụng của Google?

  • 0,5
  • 20
  • 500
  • 2

Câu trả lời đúng là: 2

Giải thích: Vì ngân sách chiến dịch hàng ngày phải được đặt ít nhất gấp 50 lần tCPI của bạn. Theo cách tính này, họ nên sử dụng 2 để bắt đầu cài đặt Chiến dịch ứng dụng Google mới.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095