Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một trong những tính năng này, khi được bật, sẽ liên kết dữ liệu sự kiện được thu thập từ người dùng trên ứng dụng hoặc trang web của họ với tài khoản Google của người dùng đã đăng nhập và đồng ý chia sẻ thông tin này. Đó là nó?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một trong những tính năng này, khi được bật, sẽ liên kết dữ liệu sự kiện được thu thập từ người dùng trên ứng dụng hoặc trang web của họ với tài khoản Google của người dùng đã đăng nhập và đồng ý chia sẻ thông tin này. Đó là nó?

 • Google tín hiệu
 • Google Ads
 • Google Search Console
 • User-ID
 • Câu trả lời đúng là: Google Tín hiệu


  Google Tín hiệu là dữ liệu phiên từ các trang web và ứng dụng mà Google liên kết với người dùng đã đăng nhập vào tài khoản Google của họ và đã bật cá nhân hóa quảng cáo. Sự liên kết dữ liệu này với những người dùng đã ký này được sử dụng để cho phép báo cáo thiết bị chéo, tiếp thị lại thiết bị chéo và xuất chuyển đổi thiết bị chéo sang quảng cáo.
  Đọc thêm tại đây: https: //support.google.com/analytics/answer/9445345

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095