Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một nhà quảng cáo thực hiện các chỉnh sửa đối với một quảng cáo và nhận thấy rằng vị trí của nó sau đó thấp hơn vị trí của phiên bản trước. Nguyên nhân có thể xảy ra nhất là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một nhà quảng cáo thực hiện các chỉnh sửa đối với một quảng cáo và nhận thấy rằng vị trí của nó sau đó thấp hơn vị trí của phiên bản trước. Nguyên nhân có thể xảy ra nhất là gì?

  • Điểm Chất lượng cho tài khoản đã được đặt lại sau khi quảng cáo được chỉnh sửa.
  • Quảng cáo đã chỉnh sửa ít liên quan hơn đến các từ khoá trong nhóm quảng cáo.
  • Quảng cáo đã chỉnh sửa có tỷ lệ chuyển đổi thấp hơn sau khi thực hiện các thay đổi.
  • Trang đích của nhà quảng cáo ngừng hoạt động để bảo trì.

Câu trả lời đúng là: Quảng cáo đã chỉnh sửa ít liên quan hơn đến các từ khóa trong nhóm quảng cáo.

Giải thích : Một nhà quảng cáo thực hiện các chỉnh sửa đối với một quảng cáo và nhận thấy rằng vị trí của nó sau đó thấp hơn vị trí của phiên bản trước. Nguyên nhân có thể xảy ra nhất là Quảng cáo đã chỉnh sửa ít liên quan đến các từ khoá trong nhóm quảng cáo. Vị trí quảng cáo được xác định bởi một công thức có tên là Xếp hạng quảng cáo, cho điểm quảng cáo của bạn dựa trên giá thầu, chất lượng của quảng cáo và trang đích cũng như tác động dự kiến của tiện ích mở rộng và các định dạng quảng cáo khác. Vì vậy, ngay cả khi đối thủ cạnh tranh của bạn đặt giá thầu cao hơn bạn, bạn vẫn có thể giành được vị trí cao hơn – với mức giá thấp hơn – với các từ khóa và quảng cáo có liên quan cao.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095