Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một nhà quảng cáo chỉ nhắm mục tiêu đến Pháp xác định rằng các nhấp chuột đã được nhận từ những người ở Thụy Sĩ. Tại sao điều này có thể xảy ra?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một nhà quảng cáo chỉ nhắm mục tiêu đến Pháp xác định rằng các nhấp chuột đã được nhận từ những người ở Thụy Sĩ. Tại sao điều này có thể xảy ra?

  • Người Thụy Sĩ đang tìm kiếm thông tin về Thụy Sĩ trên Google
  • Những người ở Thụy Sĩ đang tìm kiếm bằng các từ liên quan đến Pháp, như “khách sạn ở Paris”
  • Những người Pháp đến thăm Thụy Sĩ đang tìm kiếm thông tin về Thụy Sĩ trên Google
  • Những người sống ở Pháp đang sử dụng các từ liên quan đến Thụy Sĩ như “khách sạn ở Thụy Sĩ”

Câu trả lời đúng là: Những người ở Thụy Sĩ đang tìm kiếm bằng các từ liên quan đến Pháp, như “khách sạn ở Paris”

Giải thích : Một nhà quảng cáo chỉ nhắm mục tiêu đến Pháp xác định rằng các nhấp chuột đã được nhận từ những người ở Thụy Sĩ bởi vì Những người ở Thụy Sĩ đang tìm kiếm bằng các từ liên quan đến Pháp, như “khách sạn ởParis”. Theo mặc định, bạn sẽ có thể tiếp cận những người có khả năng thực tế sống ở các khu vực được nhắm mục tiêu của bạn, cũng như những người thể hiện sự quan tâm đến các khu vực địa lý được nhắm mục tiêu của bạn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095