Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mỗi quảng cáo đều chứa một URL để hiển thị địa chỉ trang web của bạn. Bạn có thể thêm hai trường đường dẫn không bắt buộc vào URL hiển thị trong quảng cáo dạng văn bản. Lợi ích khi sử dụng các trường đường dẫn không bắt buộc này là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mỗi quảng cáo đều chứa một URL để hiển thị địa chỉ trang web của bạn. Bạn có thể thêm hai trường đường dẫn không bắt buộc vào URL hiển thị trong quảng cáo dạng văn bản. Lợi ích khi sử dụng các trường đường dẫn không bắt buộc này là gì?

  • Để cho phép hệ thống Google Ads dự đoán nội dung nào hiển thị trên trang đích
  • Để cung cấp cho người dùng nhiều tùy chọn hơn về trang đích mà họ muốn điều hướng đến
  • Để đối sánh trang đích thích hợp với cụm từ tìm kiếm đã kích hoạt quảng cáo
  • Cung cấp cho người dùng ý tưởng về nội dung họ sẽ thấy khi nhấp vào quảng cáo

Câu trả lời đúng là: Cung cấp cho người dùng ý tưởng về nội dung họ sẽ thấy khi nhấp vào quảng cáo

Lợi thế của việc sử dụng hai trường đường dẫn tùy chọn này đến URL hiển thị trong quảng cáo văn bản là cung cấp cho người dùng ý tưởng về nội dung họ sẽ thấy khi nhấp vào quảng cáo.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095