Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mindy đang thiết lập tài khoản Google Merchant Center và phải xác minh URL trang web của cô ấy. URL trang web của cô ấy phải

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mindy đang thiết lập tài khoản Google Merchant Center và phải xác minh URL trang web của cô ấy. URL trang web của cô ấy phải

Mindy đang thiết lập tài khoản Google Merchant Center và phải xác minh URL trang web của cô ấy. URL trang web của cô ấy phải  bắt đầu bằng http: // hoặc https: //.

Giải thích: Trước khi có thể tải dữ liệu sản phẩm lên Merchant Center cho Google Mua sắm, bạn cần xác minh và xác nhận URL trang web của cửa hàng. Xác minh cho phép Google biết rằng bạn là chủ sở hữu được ủy quyền của một URL trang web.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/merchants/answer/176793

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095