Rule #1: Life is supposed to be fun!

Sau khi chạy một chiến dịch Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google được vài tháng, Meredith lưu ý thấy doanh số bán sản phẩm được quảng cáo của mình đang bắt đầu chững lại.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Sau khi chạy một chiến dịch Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google được vài tháng, Meredith lưu ý thấy doanh số bán sản phẩm được quảng cáo của mình đang bắt đầu chững lại. Cô ấy kiểm tra trang Đề xuất của Google Ads và phát hiện điểm tối ưu hóa cho chiến dịch của mình là 22%. Số điểm này cho Meredith biết điều gì về chiến dịch Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google của mình?

  • 22% doanh thu mà cô ấy phân bổ cho chiến dịch của mình đang được sử dụng sai các lĩnh vực.
  • Ngân sách của chiến dịch cần tăng 22% để được tối ưu hóa hoàn toàn.
  • Chiến dịch của cô ấy đang được 78% doanh nghiệp như cô ấy làm tốt hơn.
  • Điểm số của chiến dịch có 78% khoảng trống để cải thiện.

Câu trả lời đúng là: Điểm số của chiến dịch có 78% khoảng trống để cải thiện.

.

.

.

Sau khi chạy chiến dịch Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của Google trong vài tháng, Meredith nhận thấy doanh số bán các sản phẩm được quảng cáo của cô đang bắt đầu giảm sút. Cô ấy kiểm tra trang Đề xuất Google Ads của mình và nhận thấy rằng điểm tối ưu hóa của chiến dịch của cô ấy là 22%. Điểm này cho Meredith biết điều gì về chiến dịch Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của Google

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095