Rule #1: Life is supposed to be fun!

Lựa chọn nào sau đây mô tả danh sách sản phẩm miễn phí?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Lựa chọn nào sau đây mô tả danh sách sản phẩm miễn phí?

 • Trang thông tin miễn phí về sản phẩm là những quảng cáo Mua sắm có tính phí được chuyển đổi do số lượt hiển thị và số lượt nhấp thấp.
 • Trang thông tin sản phẩm miễn phí tham gia vào phiên đấu giá quảng cáo, đồng thời cung cấp thông tin chi tiết và các biện pháp kiểm soát để tối ưu hóa hiệu suất cũng như ưu tiên các sản phẩm chính.
 • Trang thông tin miễn phí về sản phẩm sử dụng thông tin sản phẩm trực tiếp từ trang web để tuyển chọn quảng cáo miễn phí mà không cần nguồn cấp dữ liệu sản phẩm.
 • Trang thông tin miễn phí về sản phẩm xuất hiện trên Thẻ Mua sắm và tạo cơ hội làm nổi bật sản phẩm và thu hút khách hàng đến trang web của bạn mà không mất phí.
 • Câu trả lời đúng là: Trang thông tin miễn phí về sản phẩm xuất hiện trên Tab Mua sắm và tạo cơ hội làm nổi bật sản phẩm cũng như thu hút khách hàng đến trang web của bạn mà không mất phí.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095