Rule #1: Life is supposed to be fun!

Lợi ích của việc theo dõi chuyển đổi là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Lợi ích của việc theo dõi chuyển đổi là gì?

 • Theo dõi chuyển đổi cho bạn biết số lượng người dùng tiềm năng có khả năng chuyển đổi hoặc quan tâm đến sản phẩm của bạn.
 • Theo dõi chuyển đổi là báo cáo mà bạn thêm vào chiến dịch cho phép bạn đo lường dữ liệu chuyển đổi.
 • Theo dõi chuyển đổi là nền tảng của bên thứ ba thu thập dữ liệu chuyển đổi và người dùng quan tâm đến sản phẩm của bạn.
 • Theo dõi chuyển đổi cho bạn biết chiến dịch của bạn đã thúc đẩy bao nhiêu doanh số bán hàng mà bạn có thể sử dụng để tối ưu hóa trong tương lai.
 • Câu trả lời đúng là:Theo dõi chuyển đổi cho bạn biết số lần bán hàng mà chiến dịch của bạn đã thúc đẩy, bạn có thể sử dụng số liệu này để tối ưu hóa trong tương lai và Bạn có thể tối ưu hóa hiệu quả hơn vì theo dõi chuyển đổi cho bạn biết số lần bán hàng mà chiến dịch của bạn đã mang lại.

  Theo dõi chuyển đổi cho bạn biết chiến dịch của bạn đã thúc đẩy bao nhiêu doanh số bán hàng, điều này cho phép chiến dịch đánh giá hiệu suất. Thiết lập theo dõi giá trị chuyển đổi của các sự kiện, chẳng hạn như mua hàng trực tuyến (nguồn sự kiện chuyển đổi ưa thích), đăng ký, mua hàng từ cuộc gọi điện thoại và lượt ghé thăm cửa hàng.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095