Rule #1: Life is supposed to be fun!

Lợi ích của việc sử dụng Đặt giá thầu thông minh với kiểu khớp mở rộng là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Lợi ích của việc sử dụng Đặt giá thầu thông minh với kiểu khớp mở rộng là gì?

 • Đối sánh rộng với Đặt giá thầu thông minh sử dụng ngân sách của bạn để xác định phiên đấu giá nào sẽ cạnh tranh để bạn chỉ cạnh tranh trong những phiên đấu giá phù hợp, với giá thầu phù hợp, cho đúng người dùng.
 • Đối sánh rộng với Thông minh Tính năng đặt giá thầu sử dụng trang đích của bạn để xác định những phiên đấu giá nào sẽ cạnh tranh để bạn chỉ cạnh tranh trong những phiên đấu giá phù hợp, với giá thầu phù hợp cho đúng người dùng.
 • Đối sánh rộng với Đặt giá thầu thông minh sử dụng tên nhóm quảng cáo của bạn để xác định những phiên đấu giá nào sẽ cạnh tranh để bạn chỉ cạnh tranh trong những phiên đấu giá phù hợp, với giá thầu phù hợp, cho đúng người dùng.
 • Đối sánh rộng với Đặt giá thầu thông minh giúp đảm bảo rằng bạn chỉ cạnh tranh trong các phiên đấu giá phù hợp, đúng giá thầu, cho đúng người dùng. Nó đạt được điều này bằng cách thu thập các tín hiệu theo ngữ cảnh xuất hiện tại thời điểm đấu giá
 • Câu trả lời đúng là: Kiểu khớp mở rộng với Đặt giá thầu thông minh giúp đảm bảo rằng bạn chỉ cạnh tranh trong các phiên đấu giá phù hợp, với giá thầu phù hợp và cho đúng người dùng. Nó đạt được điều này bằng cách thu thập các tín hiệu theo ngữ cảnh có tại thời điểm đấu giá

  Giải thích: Khi bối cảnh kỹ thuật số phát triển, việc tiếp cận người dùng lý tưởng vào thời điểm thích hợp bằng thông điệp hoàn hảo đã trở thành điều tối quan trọng. Xem xét các con đường phức tạp mà người tiêu dùng đi qua các thiết bị, việc xây dựng giá thầu phù hợp với từng bối cảnh riêng lẻ đặt ra những thách thức. Thuật toán đặt giá thầu phức tạp của Google điều chỉnh giá thầu cho phù hợp với từng trường hợp người dùng riêng biệt, khai thác các tín hiệu quan trọng hiển nhiên trong phiên đấu giá. Chiến lược tuyệt vời này nổi bật, cho phép điều chỉnh giá thầu theo sắc thái dựa trên tiềm năng chuyển đổi riêng biệt của mỗi phiên đấu giá.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095