Rule #1: Life is supposed to be fun!

Lợi ích của việc nhập lượt chuyển đổi Google Analytics vào Google Ads là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Lợi ích của việc nhập lượt chuyển đổi Google Analytics vào Google Ads là gì?

 • Khả năng liên kết các tài khoản trong Google Analytics mà không cần tự động gắn thẻ
 • Khả năng cho phép trước- dữ liệu của bên được gửi từ các trang web
 • Khả năng xem dữ liệu lịch sử trước khi nhập
 • Khả năng cung cấp cho Google Ads quyền truy cập vào dữ liệu giúp tối ưu hóa giá thầu
 • Câu trả lời đúng là: Khả năng cung cấp cho Google Ads quyền truy cập vào dữ liệu giúp tối ưu hóa giá thầu

  Lợi ích chính của việc nhập lượt chuyển đổi Google Analytics vào Google Ads là cung cấp dữ liệu có giá trị hỗ trợ tối ưu hóa giá thầu. Quá trình này cho phép bạn xem dữ liệu chuyển đổi Analytics trực tiếp trong Google Ads, từ đó nâng cao chiến lược đặt giá thầu và hiệu suất chiến dịch tổng thể của bạn. Để bắt đầu nhập dữ liệu, hãy liên kết tài khoản Google Ads của bạn với tài khoản Google Analytics và kích hoạt tính năng tự động gắn thẻ. Xin lưu ý rằng dữ liệu lịch sử không được bao gồm và có thể mất tới 24 giờ để dữ liệu chuyển đổi xuất hiện trong Google Ads.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095