Rule #1: Life is supposed to be fun!

Lợi ích chính của Chiến dịch hiển thị thông minh là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Lợi ích chính của Chiến dịch hiển thị thông minh là gì?

  • Chiến dịch hiển thị thông minh có thể tự động tạo nội dung video.
  • Có thể tạo Chiến dịch hiển thị thông minh mà không cần nhiều thông tin đầu vào từ các nhà quảng cáo.
  • Đưa ra đề xuất Mạng Hiển thị dựa vào hiệu quả Chiến dịch hiển thị thông minh.
  • Cung cấp thông tin chi tiết có tính phân đoạn cao để xem xét kỹ lưỡng chiến dịch hằng ngày.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095