Rule #1: Life is supposed to be fun!

Loại nội dung nào không được chấp nhận cho chiến dịch ứng dụng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Loại nội dung nào không được chấp nhận cho chiến dịch ứng dụng?

 • Video
 • Hình ảnh
 • HTML5
 • Trang web
 • Đáp án đúng là: Trang web.

  Trang web sẽ không được chấp nhận cho chiến dịch ứng dụng. Bởi vì nội dung Video, Hình ảnh và HTML5 là những nội dung duy nhất được chấp nhận trong chiến dịch ứng dụng.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095