Rule #1: Life is supposed to be fun!

Lauren đã chọn “Tạo sức ảnh hưởng để khách hàng cân nhắc” làm mục tiêu tiếp thị trong chiến dịch Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google. Hai phương án nhắm mục tiêu nào phù hợp với chiến dịch của Lauren? (Hãy chọn hai đáp án)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Lauren đã chọn “Tạo sức ảnh hưởng để khách hàng cân nhắc” làm mục tiêu tiếp thị trong chiến dịch Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google. Hai phương án nhắm mục tiêu nào phù hợp với chiến dịch của Lauren? (Hãy chọn hai đáp án)

  • Đối tượng chung sở thích tùy chỉnh
  • Nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học
  • Tiếp thị lại động
  • Đối tượng tương tự
  • Đối tượng có mục đích tùy chỉnh

Lauren đã chọn “Cân nhắc ảnh hưởng” làm mục tiêu tiếp thị. Đối tượng tương tự và Đối tượng có mục đích tùy chỉnh, hai tùy chọn nhắm mục tiêu rất phù hợp cho chiến dịch của Lauren.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095