Rule #1: Life is supposed to be fun!

Làm thế nào thử nghiệm có thể được coi là đóng góp vào phương pháp đo lường tốt nhất?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Làm thế nào thử nghiệm có thể được coi là đóng góp vào phương pháp đo lường tốt nhất?

 • Nó có thể giúp chỉ định tín dụng trên các điểm tiếp xúc.
 • Nó có thể hỗ trợ thu thập nhiều điểm dữ liệu .
 • Nó có thể được sử dụng để thúc đẩy chiến lược ngân sách vĩ mô.
 • Đó có thể là một cách để xác thực và kiểm tra thông tin chi tiết.
 • Câu trả lời đúng là: Đó có thể là một cách để xác thực và kiểm tra những hiểu biết sâu sắc.

  Giải thích: Thử nghiệm đóng một vai trò thiết yếu trong việc nâng cao phương pháp đo lường tốt nhất bằng cách đóng vai trò như một cơ chế để xác thực và kiểm tra những hiểu biết sâu sắc. Cùng với các mô hình hỗn hợp tiếp thị (MMM) để thúc đẩy chiến lược ngân sách vĩ mô và phân bổ nhằm hiểu rõ hành trình của khách hàng và phân bổ tín dụng trên các điểm tiếp xúc, nó thiết lập một phương pháp toàn diện để đo lường ROI một cách hiệu quả.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095