Rule #1: Life is supposed to be fun!

Các chiến dịch Mua sắm thông minh có thể giúp các doanh nghiệp dễ dàng quảng bá sản phẩm của mình bằng cách nào mà không đòi hỏi nhiều thời gian?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Các chiến dịch Mua sắm thông minh có thể giúp các doanh nghiệp dễ dàng quảng bá sản phẩm của mình bằng cách nào mà không đòi hỏi nhiều thời gian?

  • Các chiến dịch Mua sắm thông minh đều dựa trên một chiến dịch mẫu đã chuẩn hóa, hỗ trợ một kích thước duy nhất.
  • Chiến dịch Mua sắm thông minh tự động điều chỉnh giá sản phẩm theo khu vực.
  • Các chiến dịch Mua sắm thông minh sử dụng toàn bộ những nội dung lưu trữ của một trang web kinh doanh.
  • Chiến dịch Mua sắm thông minh tự động hóa các tính năng chính của quá trình tạo và đặt quảng cáo.

Câu trả lời đúng là: Chiến dịch Mua sắm thông minh tự động hóa các tính năng chính của quá trình tạo và đặt quảng cáo.

Chiến dịch Mua sắm thông minh tự động hóa việc tạo quảng cáo, nhắm mục tiêu, đặt giá thầu và phân bổ ngân sách trên tất cả các mạng. Đây là cách chiến dịch Mua sắm thông minh giúp các doanh nghiệp dễ dàng quảng bá sản phẩm của mình mà không đòi hỏi nhiều thời gian.

Câu hỏi khác: Làm cách nào để Chiến dịch mua sắm thông minh có thể giúp các doanh nghiệp dễ dàng quảng bá sản phẩm của mình mà không đòi hỏi nhiều thời gian

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095