Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi thiết lập giá trị của một hành động chuyển đổi trực tuyến, bạn nên làm gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi thiết lập giá trị của một hành động chuyển đổi trực tuyến, bạn nên làm gì?

 • Bất kể giá trị của khách hàng tiềm năng là bao nhiêu, hãy luôn đặt giá trị đó là $0.
 • Bất kể giá trị là bao nhiêu của khách hàng tiềm năng, luôn đặt giá trị này là $1.
 • Nếu giá trị trung bình của khách hàng tiềm năng là $20, hãy chỉ định giá trị là $20.
 • Nếu giá trị trung bình của khách hàng tiềm năng là $20, hãy chỉ định giá trị là $200.
 • Câu trả lời đúng là: Nếu giá trị trung bình của khách hàng tiềm năng là 20 USD, hãy gán giá trị là 20 USD.

  Giá trị của một hành động chuyển đổi trực tuyến tương ứng với giá trị kinh tế mà nó mang lại cho doanh nghiệp của bạn. Trong trường hợp này, nếu bạn đã tính toán rằng khách hàng tiềm năng trung bình đóng góp 20 đô la vào lợi nhuận của bạn thì việc chỉ định cùng một giá trị đó (20 đô la) cho mỗi hành động chuyển đổi là điều hợp lý. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi hiệu suất và tối ưu hóa ngân sách.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095