Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi tạo quảng cáo, làm thế nào để Greg biết được quảng cáo đó sẽ trông như thế nào khi hiển thị cho khách hàng tiềm năng của mình?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi tạo quảng cáo, làm thế nào để Greg biết được quảng cáo đó sẽ trông như thế nào khi hiển thị cho khách hàng tiềm năng của mình?

  • Khi anh ấy nhập URL, tiêu đề và mô tả, bản xem trước của phiên bản trên thiết bị di động và trên máy tính để bàn của quảng cáo sẽ xuất hiện.
  • Greg có thể xem bản xem trước của tất cả các quảng cáo của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi và chọn thẻ Xem trước.
  • Greg phải nhập các từ khóa cụ thể mà anh ấy nhắm tới sau khi quảng cáo của anh ấy được phê duyệt, rồi xem quảng cáo đó trong trình duyệt.
  • Google cung cấp ví dụ về quảng cáo trên máy tính để bàn bằng cách sử dụng các từ khóa được chọn trong chiến dịch để tạo bản xem trước tổng quát.

Câu trả lời đúng là: Khi anh ấy nhập URL, tiêu đề và mô tả, bản xem trước của phiên bản trên thiết bị di động và trên máy tính để bàn của quảng cáo sẽ xuất hiện.

Khi tạo một quảng cáo, làm cách nào để Greg biết được quảng cáo đó sẽ như thế nào đối với khách hàng tiềm năng của anh ấy?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095