Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi nào thì một “lượt xem” được tính cho các chiến dịch TrueView?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi nào thì một “lượt xem” được tính cho các chiến dịch TrueView?

  • Mỗi lần người dùng xem video ít nhất hai giây
  • Mỗi lần màn hình của video có thể xem được 50% trên trang
  • Mỗi lần Chế độ xem đang kích hoạt nhận ra TrueView
  • Mỗi lần người dùng nhấp hoặc xem 30 giây hoặc toàn bộ video

Câu trả lời đúng là: Mỗi lần người dùng nhấp chuột xem 30 giây hoặc toàn bộ video

Giải thích : TrueView: Lượt xem: Số lần quảng cáo của bạn đã được xem. Đối với TrueView trong luồng, đây là số lần người xem xem trong 30 giây video của bạn (hoặc thời lượng nếu video đó ngắn hơn 30 giây) hoặc tương tác với video của bạn (trong luồng), tùy điều kiện nào đến trước. Đối với khám phá video TrueView, đây là số lần người xem chọn xem quảng cáo của bạn bằng cách nhấp vào hình thu nhỏ.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/displayvideo/answer/6298774

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095