Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi nào quảng cáo động được mã hóa thủ công nên gọi mã từ “Bước 4: Tạo mã”?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi nào quảng cáo động được mã hóa thủ công nên gọi mã từ “Bước 4: Tạo mã”?

  • SAU KHI khởi tạo Trình kích hoạt và SAU KHI nội dung động được truy cập
  • TRƯỚC KHI Trình kích hoạt đã được khởi chạy và nội dung động được truy cập
  • TRƯỚC KHI khởi chạy Trình kích hoạt và SAU KHI nội dung động được truy cập
  • SAU KHI khởi chạy Trình kích hoạt, nhưng TRƯỚC KHI nội dung động được truy cập

Câu trả lời đúng là : SAU KHI khởi tạo Trình kích hoạt, nhưng TRƯỚC KHI nội dung động được truy cập

Giải thích: Sau khi thiết lập hồ sơ trong Studio, bạn phải liên kết hồ sơ đó với quảng cáo HTML5 của mình để tạo chức năng động. Bạn thực hiện việc này bằng cách sao chép mã thiết lập từ Bước 4: Tạo mã trong tab Nội dung động trong Studio. Sau khi thiết lập hồ sơ trong Studio, bạn phải liên kết hồ sơ đó với quảng cáo HTML5 của mình để tạo chức năng động. Bạn thực hiện việc này bằng cách sao chép mã thiết lập từ Bước 4: Tạo mã trong tab Nội dung động trong Studio. Bạn có thể truy cập các biến theo cách sau SAU KHI khởi tạo Studio Enabler.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/richmedia/answer/3526354

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095