Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi không sử dụng Campaign Manager làm máy chủ quảng cáo, các nhà quảng cáo Search Ads 360 nên liên kết đến điều gì trong Campaign Manager?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi không sử dụng Campaign Manager làm máy chủ quảng cáo, các nhà quảng cáo Search Ads 360 nên liên kết đến điều gì trong Campaign Manager?

  • Chiến dịch
  • Vị trí
  • Nhà xuất bản
  • Nhà quảng cáo

Câu trả lời đúng là: Nhà quảng cáo

Giải thích : Nếu nhà quảng cáo không tồn tại trong tài khoản Campaign Manager của bạn, trước tiên bạn cần tạo nhà quảng cáo. Lưu ý rằng mỗi nhà quảng cáo Campaign Manager trong tài khoản Campaign Manager của bạn chỉ có thể được liên kết với một nhà quảng cáo Search Ads 360. Tìm hiểu thêm về mối quan hệ 1-1 giữa Search Ads 360 và Campaign Manager.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/searchads/answer/2491917

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095