Rule #1: Life is supposed to be fun!

Kathi là chủ cửa hàng Klothes for Kats, cô ấy hào hứng về việc chạy Quảng cáo danh mục sản phẩm địa phương đầu tiên của mình. Cô ấy nhớ rằng có một vài chế độ xem trong một loại quảng cáo. Chế độ xem nào mà các khách hàng tiềm năng của Kathi có thể duyệt được trên Quảng cáo danh mục sản phẩm địa phương mới của cô ấy?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Kathi là chủ cửa hàng Klothes for Kats, cô ấy hào hứng về việc chạy Quảng cáo danh mục sản phẩm địa phương đầu tiên của mình. Cô ấy nhớ rằng có một vài chế độ xem trong một loại quảng cáo. Chế độ xem nào mà các khách hàng tiềm năng của Kathi có thể duyệt được trên Quảng cáo danh mục sản phẩm địa phương mới của cô ấy?

  • Chế độ xem duyệt tìm, khách hàng tiềm năng có thể thấy mọi thứ Klothes for Kats đã bán với tính năng cuộn vô hạn.
  • Chế độ xem bản đồ, khách hàng tiềm năng có thể thấy biểu trưng của Klothes for Kats, thông tin cửa hàng và các sản phẩm còn hàng.
  • Chế độ xem cho trẻ em, khách hàng tiềm năng có thể đảm bảo rằng chỉ có những nội dung phù hợp với trẻ em được hiển thị trong quá trình duyệt.
  • Chế độ xem sản phẩm, khách hàng tiềm năng có thể thấy trong thời gian thực bao nhiêu người đang cân nhắc việc mua cùng một món quần áo cho mèo như bạn.

Câu trả lời chính xác: Chế độ xem bản đồ, khách hàng tiềm năng có thể thấy biểu trưng của Klothes for Kats, thông tin cửa hàng và các sản phẩm còn hàng.

Map View sẽ giúp khách hàng tiềm năng của Kathi có thể duyệt qua quảng cáo Danh mục sản phẩm địa phương mới của cô ấy. Khách hàng tiềm năng có thể thấy biểu tượng Klothes for Kats, thông tin cửa hàng và các sản phẩm còn hàng trên Chế độ xem bản đồ.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095