Rule #1: Life is supposed to be fun!

Jim đã tạo Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google với giá thầu là 5 đô la. Hai nhà quảng cáo khác trong một phiên đấu giá đặt giá thầu là 2,5 đô la và 2 đô la. Jim sẽ trả bao nhiêu để đạt được vị trí cao nhất trong phiên đấu giá?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Jim đã tạo Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google với giá thầu là 5 đô la. Hai nhà quảng cáo khác trong một phiên đấu giá đặt giá thầu là 2,5 đô la và 2 đô la.
Jim sẽ trả bao nhiêu để đạt được vị trí cao nhất trong phiên đấu giá?

  • $2,51
  • $2,50
  • $4,50
  • $5

Câu trả lời đúng là: $2,51

Jim da tao Quang cao di kem ket qua tim kiem tren Google voi gia thau la 5 do la
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095