Rule #1: Life is supposed to be fun!

Jerran là giám đốc tiếp thị cho một công ty quảng cáo. Khách hàng của anh muốn theo dõi số lượt gửi biểu mẫu liên hệ từ tài khoản Google Ads của họ. Vì vị khách hàng này đã cài đặt thẻ trang web toàn cầu thành công, nên Jerran có thể sử dụng thẻ sự kiện để theo dõi hành động chuyển đổi này. Jerran nên dùng loại thẻ sự kiện nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Jerran là giám đốc tiếp thị cho một công ty quảng cáo. Khách hàng của anh muốn theo dõi số lượt gửi biểu mẫu liên hệ từ tài khoản Google Ads của họ. Vì vị khách hàng này đã cài đặt thẻ trang web toàn cầu thành công, nên Jerran có thể sử dụng thẻ sự kiện để theo dõi hành động chuyển đổi này.
Jerran nên dùng loại thẻ sự kiện nào?

  • Thẻ sự kiện nhấp chuột
  • Một thẻ sự kiện xã hội
  • Thẻ sự kiện tải lại
  • Thẻ sự kiện tải trang

Câu trả lời đúng là: Thẻ sự kiện tải trang

Giải thích: Jerran nên sử dụng thẻ sự kiện tải trang để theo dõi chuyển đổi này, một biểu mẫu liên hệ gửi bắt nguồn từ tài khoản Google Ads của họ. Thẻ sự kiện tải trang tính chuyển đổi khi khách hàng truy cập trang chuyển đổi, chẳng hạn như trang xác nhận mua hàng, gửi biểu mẫu liên hệ hoặc đăng ký.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095