Rule #1: Life is supposed to be fun!

Isabella sở hữu một tiệm sách và đang chạy một chiến dịch mua sắm của Google trong vài tháng qua. Cô muốn xác định cơ hội tăng trưởng trong lĩnh vực kinh doanh của mình. Tính năng báo cáo trong Quảng cáo mua sắm của Google có thể giúp Isabella có được thông tin cần thiết bằng cách nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Isabella sở hữu một tiệm sách và đang chạy một chiến dịch mua sắm của Google trong vài tháng qua. Cô muốn xác định cơ hội tăng trưởng trong lĩnh vực kinh doanh của mình. Tính năng báo cáo trong Quảng cáo mua sắm của Google có thể giúp Isabella có được thông tin cần thiết bằng cách nào?

 • Cô có thể theo dõi và sắp xếp các nhóm sản phẩm mới để tìm kiếm cơ hội.
 • Cô có thể lọc chế độ xem sản phẩm để có được báo cáo thật chi tiết.
 • Cô có thể sử dụng dữ liệu đo điểm chuẩn để có được thông tin chuyên sâu về thị trường.
 • Cô có thể sử dụng dữ liệu tỷ lệ hiển thị và công cụ Trình mô phỏng Đấu giá.

Câu trả lời đúng là:

 • Cô có thể sử dụng dữ liệu tỷ lệ hiển thị và công cụ Trình mô phỏng Đấu giá.
 • Tính năng báo cáo trong Quảng cáo mua sắm của Google giúp Isabella bằng cách cho phép cô ấy Xác định các cơ hội tăng trưởng bằng dữ liệu tỷ lệ hiển thị và bằng cách sử dụng công cụ Trình mô phỏng đấu giá.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095