Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hai tính năng của chiến dịch Mua sắm thông thường là gì? Chọn hai. Chọn 2 câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hai tính năng của chiến dịch Mua sắm thông thường là gì? Chọn hai. Chọn 2 câu trả lời đúng

 • Nó cho phép bạn tạo và chỉnh sửa định dạng quảng cáo.
 • Nó cho phép bạn tối ưu hóa mục tiêu dựa trên tín hiệu thời gian thực trên tất cả các nền tảng của Google.
 • Nó cho phép bạn đặt tăng chiến dịch, đặt giá thầu và nhóm sản phẩm theo cách thủ công.
 • Nó cho phép đặt giá thầu tự động để tối ưu hóa hiệu suất và giá thầu của chiến dịch.
 • Câu trả lời đúng là: Nó cho phép bạn thiết lập chiến dịch, đặt giá thầu và nhóm sản phẩm theo cách thủ công. và Nó cho phép đặt giá thầu tự động để tối ưu hóa hiệu suất và giá thầu của chiến dịch.

  Chiến dịch Mua sắm thông thường cung cấp cho bạn nhiều quyền kiểm soát hơn bằng cách cho phép bạn thiết lập chiến dịch, đặt giá thầu và nhóm sản phẩm của mình theo cách thủ công.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095