Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hai lựa chọn nào sau đây là tùy chọn thanh toán khi người mua sắm mua một mặt hàng? Chọn hai.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hai lựa chọn nào sau đây là tùy chọn thanh toán khi người mua sắm mua một mặt hàng? Chọn hai.

 • Thanh toán trên màn hình
 • Thanh toán trên Maps
 • Thanh toán trên trang web của bạn
 • Thanh toán tại cửa hàng địa phương của bạn< /mạnh>
 • Các câu trả lời đúng là: 1. Thanh toán tại cửa hàng địa phương của bạn và 2. Thanh toán trên trang web của bạn

  Giải thích: Hai tùy chọn thanh toán khi người mua hàng mua một mặt hàng là: thanh toán tại cửa hàng địa phương và thanh toán trên trang web của doanh nghiệp. Google Merchant Center cung cấp các tùy chọn này, cho phép doanh nghiệp hiển thị sản phẩm của họ trên nhiều điểm tiếp xúc khác nhau của Google thông qua danh sách không tính phí hoặc trong cửa hàng địa phương của họ trên Google Tìm kiếm, Hình ảnh, Bản đồ và Mua sắm.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095