Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hai loại tối ưu hóa là gì? Chọn hai.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hai loại tối ưu hóa là gì? Chọn hai.

 • Tối ưu hóa nhắm mục tiêu
 • Tối ưu hóa đặt giá thầu
 • Tối ưu hóa kết hợp truyền thông
 • Tối ưu hóa kênh
 • Câu trả lời đúng là: Tối ưu hóa kết hợp phương tiện VÀ Tối ưu hóa kênh

  Giải thích: Hai loại tối ưu hóa cốt lõi trong tiếp thị là Tối ưu hóa kết hợp truyền thông và Tối ưu hóa kênh. Tối ưu hóa kết hợp truyền thông liên quan đến việc phân bổ lại ngân sách quảng cáo của bạn trên các kênh khác nhau dựa trên hiệu suất của chúng. Trong khi đó, Tối ưu hóa kênh tập trung vào việc tinh chỉnh cách phân phát quảng cáo trong một kênh cụ thể thông qua điều chỉnh giá thầu, tùy chỉnh quảng cáo và nhắm mục tiêu theo đối tượng động. Những chiến lược này, khi được triển khai đúng cách, có thể nâng cao đáng kể hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị của bạn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095