Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hai loại chiến lược Đặt giá thầu thông minh dựa trên giá trị là gì? Chọn 2 câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hai loại chiến lược Đặt giá thầu thông minh dựa trên giá trị là gì? Chọn 2 câu trả lời đúng

 • Tỷ lệ hiển thị mục tiêu
 • CPC thủ công
 • Tối đa hóa giá trị chuyển đổi bằng ROAS mục tiêu
 • Tối đa hóa giá trị chuyển đổi
 • Các câu trả lời đúng là: Tối đa hóa giá trị chuyển đổi bằng ROAS mục tiêu và Tối đa hóa giá trị chuyển đổi

  Giải thích: Chiến lược Đặt giá thầu thông minh trong Chiến dịch tìm kiếm chủ yếu nhắm đến hai điểm đánh dấu hiệu suất: số lượt chuyển đổi và giá trị của chúng. Với “Tối đa hóa chuyển đổi”, trọng tâm chỉ là chuyển đổi, nhằm mục đích nhận được nhiều chuyển đổi nhất có thể trong ngân sách cho phép, với CPA mục tiêu tùy chọn cho các mục tiêu chi phí cụ thể. Ngược lại, “Tối đa hóa giá trị chuyển đổi” nhắm mục tiêu giá trị chuyển đổi. Tại đây, bạn có thể đặt ROAS mong muốn và chiến lược Đặt giá thầu thông minh sẽ lập chiến lược để đạt được giá trị chuyển đổi cao nhất trong phạm vi ROAS đó. Nếu không đặt ROAS thì mục tiêu sẽ là tối đa hóa giá trị chuyển đổi trong phạm vi ngân sách hiện có.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095