Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hai cách để thực hiện thay đổi hàng loạt trong chiến dịch Display & Video 360 là gì? Chọn tất cả các câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hai cách để thực hiện thay đổi hàng loạt trong chiến dịch Display & Video 360 là gì? Chọn tất cả các câu trả lời đúng

  • Cập nhật trong Campaign Manager
  • Điều hướng đến Thứ tự chèn <Cấp chi tiết đơn hàng <Chọn chi tiết đơn hàng <Hành động
  • Sử dụng tệp dữ liệu có cấu trúc (SDF)
  • Điều hướng đến tối ưu hóa trong chế độ xem mục hàng

Các câu trả lời đúng là: Điều hướng đến Thứ tự chèn <Cấp chi tiết đơn hàng <Chọn chi tiết đơn hàng <Hành động , Sử dụng tệp dữ liệu có cấu trúc (SDF) và Điều hướng đến tối ưu hóa trong chế độ xem chi tiết đơn hàng

Giải thích : Giờ đây, bạn có thể tải lên các thay đổi cho chiến dịch Trình quản lý giá thầu bằng Tệp dữ liệu có cấu trúc (SDF). Bảng tính SDF là các tệp .csv giúp bạn dễ dàng tạo và chỉnh sửa mục hàng, đơn đặt hàng chèn, quảng cáo và nhóm quảng cáo trên các giao dịch mua phương tiện có lập trình video, hiển thị và TrueView của bạn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095