Rule #1: Life is supposed to be fun!

Google Analytics 4 coi hoạt động tương tác trên trang web hoặc ứng dụng là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Google Analytics 4 coi hoạt động tương tác trên trang web hoặc ứng dụng là gì?

 • Mục tiêu
 • Sự cố
 • Chuyển đổi
 • Sự kiện
 • Đáp án đúng là: Sự kiện

  Giải thích: Google Analytics 4 (GA4) gọi các hoạt động tương tác trên trang web hoặc ứng dụng là “sự kiện”. Những sự kiện này ghi lại một loạt các hoạt động cụ thể của người dùng, từ việc nhấp vào liên kết, tải trang, mua hàng cho đến các hành vi của hệ thống như lỗi ứng dụng hoặc hiển thị quảng cáo. Bằng cách sử dụng những sự kiện này, doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn về hành vi của người dùng và hiệu suất hệ thống.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095