Rule #1: Life is supposed to be fun!

Google Ads cho phép bao nhiêu quảng cáo tìm kiếm thích ứng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Google Ads cho phép bao nhiêu quảng cáo tìm kiếm thích ứng?

 • Google Ads cho phép bật 5 quảng cáo tìm kiếm thích ứng cho mỗi nhóm quảng cáo. Nếu muốn văn bản xuất hiện trong mọi quảng cáo, thì bạn phải thêm văn bản đó vào Vị trí dòng tiêu đề 1, Vị trí dòng tiêu đề 2 và Vị trí mô tả 1.
 • Google Ads cho phép bật sáu quảng cáo tìm kiếm thích ứng cho mỗi nhóm quảng cáo. Nếu muốn văn bản xuất hiện trong mọi quảng cáo, thì bạn phải thêm văn bản vào Vị trí dòng tiêu đề 1, Vị trí dòng tiêu đề 2 hoặc Vị trí mô tả 1
 • Google Ads cho phép bật không giới hạn quảng cáo tìm kiếm thích ứng cho mỗi nhóm quảng cáo. Nếu muốn văn bản xuất hiện trong mọi quảng cáo, thì bạn phải thêm văn bản vào Vị trí dòng tiêu đề 1, Vị trí dòng tiêu đề 2 hoặc Vị trí mô tả 1
 • Google Ads cho phép bật ba quảng cáo tìm kiếm thích ứng cho mỗi quảng cáo nhóm. Nếu bạn có văn bản sẽ xuất hiện trong mọi quảng cáo, thì bạn phải thêm văn bản đó vào Vị trí dòng tiêu đề 1, Vị trí dòng tiêu đề 2 hoặc Vị trí mô tả 1
 • Câu trả lời đúng là: Google Ads cho phép bật ba quảng cáo tìm kiếm thích ứng cho mỗi nhóm quảng cáo. Nếu bạn có văn bản sẽ xuất hiện trong mọi quảng cáo, bạn phải thêm văn bản đó vào Vị trí dòng tiêu đề 1, Vị trí dòng tiêu đề 2 hoặc Vị trí mô tả 1

  Giải thích: Google Ads cho phép bật tối đa 3 quảng cáo tìm kiếm thích ứng trong mỗi nhóm quảng cáo. Tuy nhiên, bạn chỉ nên có một quảng cáo cho mỗi nhóm có Độ mạnh quảng cáo ít nhất là ‘Tốt’ hoặc ‘Xuất sắc’. Nếu bạn có văn bản cần nhất quán trên tất cả các quảng cáo thì văn bản đó phải được đặt ở Vị trí dòng tiêu đề 1 hoặc 2 hoặc Vị trí mô tả 1.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095