Rule #1: Life is supposed to be fun!

Gina sở hữu một cửa hàng đồ gỗ sản xuất tủ gỗ đặt theo yêu cầu. Cô ấy tải dữ liệu lên Google Merchant Center để giúp tạo quảng cáo cho kho hàng của mình. Bạn hãy chọn loại dữ liệu mà Chiến dịch mua sắm có thể sử dụng từ nguồn cấp dữ liệu trên Merchant Center của Gina để đặt quảng cáo của cô ấy?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Gina sở hữu một cửa hàng đồ gỗ sản xuất tủ gỗ đặt theo yêu cầu. Cô ấy tải dữ liệu lên Google Merchant Center để giúp tạo quảng cáo cho kho hàng của mình. Bạn hãy chọn loại dữ liệu mà Chiến dịch mua sắm có thể sử dụng từ nguồn cấp dữ liệu trên Merchant Center của Gina để đặt quảng cáo của cô ấy?

  • Lợi tức đầu tư (ROI) tối thiểu của quảng cáo của cô ấy
  • Giới hạn giá mỗi nhấp chuột ưa thích của quảng cáo của cô ấy
  • Lịch trình của cô ấy về thời điểm có thể giao tủ
  • Các thuộc tính của tủ của cô ấy, chẳng hạn như giá cả

Câu trả lời đúng là: Các thuộc tính của tủ của cô ấy, chẳng hạn như giá

Chiến dịch mua sắm sẽ sử dụng các thuộc tính của tủ của Cô ấy, chẳng hạn như giá từ nguồn cấp dữ liệu Merchant Center của cô ấy để đặt quảng cáo của Gina. Quảng cáo mua sắm sử dụng dữ liệu sản phẩm Merchant Center của Gina – không phải từ khóa – để quyết định cách thức và vị trí hiển thị quảng cáo của cô ấy.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095