Rule #1: Life is supposed to be fun!

Gemma muốn quảng bá công việc kinh doanh túi xách trực tuyến của mình tới nhiều đối tượng. Nhưng cô ấy bận rộn với việc tạo ra những chiếc túi xách cho khách hàng của mình và có rất ít thời gian để quản lý các chi tiết cụ thể của một chiến dịch quảng cáo . Làm cách nào để Chiến dịch mua sắm thông minh có thể giúp cô ấy đạt được điều này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Gemma muốn quảng bá công việc kinh doanh túi xách trực tuyến của mình tới nhiều đối tượng. Nhưng cô ấy bận rộn với việc tạo ra những chiếc túi xách cho khách hàng của mình và có rất ít thời gian để quản lý các chi tiết cụ thể của một chiến dịch quảng cáo.
Làm cách nào để Chiến dịch mua sắm thông minh có thể giúp cô ấy đạt được điều này?

  • Bằng cách đảm bảo toàn bộ dòng sản phẩm của Gemma được hiển thị mỗi ngày.
  • Bằng cách cố gắng hiển thị quảng cáo của cô ấy thường xuyên nhất có thể cho bất kỳ tìm kiếm nhất định nào.
  • Bằng cách tự động hiển thị quảng cáo của cô ấy ở mọi quốc gia đủ điều kiện.
  • Bằng cách hiển thị quảng cáo của cô ấy trên nhiều đối tượng và mạng.

Câu trả lời đúng là: Bằng cách hiển thị quảng cáo của cô ấy trên nhiều đối tượng và mạng.

Chiến dịch Mua sắm thông minh kết hợp chiến dịch Mua sắm tiêu chuẩn và chiến dịch Tiếp thị lại hiển thị để tự động quảng cáo hoạt động kinh doanh túi xách của Gemma trên các mạng và nhiều đối tượng. Nó sẽ hiển thị quảng cáo của cô ấy trên nhiều đối tượng và mạng.

Câu hỏi khác: Gemma muốn quảng bá việc kinh doanh túi xách trực tuyến của mình đến nhiều đối tượng khách hàng. Nhưng vì phải bận rộn sản xuất túi xách cho khách hàng nên cô ít có thời gian quản lý các công việc cụ thể của một chiến dịch quảng cáo. Chiến dịch Mua sắm thông minh có thể giúp Gemma quản lý chiến dịch bằng cách nào?

Bằng cách hiển thị quảng cáo của cô ấy trên nhiều đối tượng và mạng.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095