Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đối với dữ liệu dựa trên sự kiện thay vì dữ liệu dựa trên phiên, bạn nên sử dụng nền tảng nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đối với dữ liệu dựa trên sự kiện thay vì dữ liệu dựa trên phiên, bạn nên sử dụng nền tảng nào?

 • Bạn nên sử dụng Google Analytics Classic.
 • Bạn nên sử dụng Universal Analytics.
 • < li class="has-medium-font-size">Bạn nên sử dụng Theo dõi chuyển đổi Google Ads.
 • Bạn nên sử dụng Google Analytics 4.< /mạnh>
 • Câu trả lời đúng là: Bạn nên sử dụng Google Analytics 4.

  Giải thích: Nếu đang tìm kiếm dữ liệu dựa trên sự kiện thay vì dữ liệu dựa trên phiên, thì bạn nên sử dụng Google Analytics 4 (GA4). Không giống như Universal Analytics, trong đó mỗi sự kiện là một loại lần truy cập duy nhất có Danh mục, Hành động và Nhãn, GA4 ghi lại từng hoạt động tương tác của người dùng dưới dạng một sự kiện, không phân biệt giữa các loại lần truy cập. Ví dụ: một lượt xem trang được ghi lại dưới dạng sự kiện ‘page_view’. Tuy nhiên, các sự kiện GA4 không bao gồm Danh mục, Hành động và Nhãn, do đó, bạn cần phải định hướng lại chiến lược thu thập dữ liệu.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095