Rule #1: Life is supposed to be fun!

Định dạng video nào có trên đối tác video của Google

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Định dạng video nào có trên đối tác video của Google?

  • Khám phá TrueView
  • Video nổi bật trên trang đầu
  • Nguồn cấp dữ liệu trang chủ YouTube
  • TrueView trong luồng và TrueView cho phạm vi tiếp cận

Câu trả lời đúng là: TrueView trong luồng và TrueView cho phạm vi tiếp cận

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095